Strona główna Pastor Byrt zbiera narty i daje je potrzebującym Pastor Jan Byrt rozdaje narty

Pastor Jan Byrt rozdaje narty

Pastor Jan Byrt rozdaje narty

Wypowiedz się:

Najnowsze