Strona główna Kim jesteśmy?

Kim jesteśmy?

Jesteśmy chrześcijańskim, prawicowym portalem. Artykuły na naszej stronie mają charakter subiektywny. Naszym celem jest informowanie o wydarzeniach związanych z szeroko pojętym chrześcijaństwem.

Umieszczamy również publikacje budujące biblijną wiarę oraz zwalczające niebezpieczne herezje. Oprócz poglądów typowych dla ewangelicznego chrześcijaństwa charakteryzuje nas:

  • wiara w to, iż charyzmaty (dary Ducha Świętego) nie przeminęły i występują nadal,
  • politycznie reprezentujemy poglądy konserwatywno-liberalne/narodowo-liberalne
  • opowiadamy się za ochroną życia ludzkiego od dnia poczęcia do śmierci naturalnej (z tym, że np. dla morderców kara śmierci jest naturalna),
  • sprzeciwiamy się lewicowym wynaturzeniom jak np. socjalizm, feminizm, promowanie dewiacji seksualnych, wysokie podatki, gender,
  • pacyfizm uznajemy za sprzeczny ze Słowem Bożym, opowiadamy się za łatwiejszym dostępem do broni,
  • sprzeciwiamy się ekumenizmowi.