Strona główna Kim jesteśmy?

Kim jesteśmy?

Jesteśmy chrześcijańskim, konserwatywnym portalem. Artykuły na naszej stronie mają charakter subiektywny. Naszym celem jest informowanie o wydarzeniach związanych z szeroko pojętym chrześcijaństwem.

Umieszczamy również publikacje budujące biblijną wiarę oraz zwalczające niebezpieczne herezje. Oprócz poglądów typowych dla ewangelicznego chrześcijaństwa charakteryzuje nas:

  • wiara w to, iż charyzmaty (dary Ducha Świętego) nie przeminęły i występują nadal,
  • opowiadamy się za ochroną życia ludzkiego od dnia poczęcia do śmierci naturalnej (z tym, że np. dla morderców, pedofilów, zdrajców stanu kara śmierci jest czymś naturalnym),
  • sprzeciwiamy się wartościom sprzecznym z Biblią jak np. promowanie dewiacji seksualnych, gender, nadmierny fiskalizm państwowy,
  • pacyfizm uznajemy za sprzeczny ze Słowem Bożym, opowiadamy się za łatwiejszym dostępem do broni by ludzie mieli narzędzia do bronienia swego życia, zdrowia i majątku,
  • sprzeciwiamy się ekumenizmowi.

Kontakt do redakcji:
e-mail: redakcja@obywatelenieba.pl
telefon: +48 695 782 274

Redakcja, kontakt, informacje.