Strona główna Najnowsze Czy Duch Święty jest osobą?

Czy Duch Święty jest osobą?

Niektórzy ludzie mieniący się chrześcijanami czy wyznawcami Boga Jahwe uważają, że Duch Święty nie jest osobą, a co za tym idzie nie jest Bogiem. Ducha Świętego starają się definiować jako moc Boga, bożą energię. Czy mają rację?

W naszym kraju nie brakuje osób głoszących, że Duch Święty jest mocą bożą, a nie Bogiem. Przykładem tego są świadkowie Jehowy, którzy nawet w swoim przekładzie Biblii napisali „duch święty” (małą literą) sugerując, iż nie jest Bogiem. W tym artykule zajrzyjmy do Biblii czy mają rację.

Po pierwsze Biblia Ducha Świętego odróżnia od mocy bożej, zatem Duch Święty nie jest czynną mocą bożą:

W odpowiedzi przemówił do mnie: Oto słowo Pańskie do Zorobabela: Nie siła, nie moc, ale Duch mój [dokończy dzieła] – mówi Pan Zastępów.” Zach. 4:6

„Bo nasze głoszenie Ewangelii wśród was nie dokonało się przez samo tylko słowo, lecz przez moc i przez Ducha Świętego, z wielką siłą przekonania. Wiecie bowiem, jacy byliśmy dla was, przebywając wśród was.” 1Tes. 1:5

Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła.” Dz. 10:38

W Biblii mocą bożą jest nazwana Ewangelia:

Bo ja nie wstydzę się Ewangelii, jest bowiem ona mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego wierzącego, najpierw dla Żyda, potem dla Greka.” Rz. 1:16

Nauka bowiem krzyża głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie, mocą Bożą zaś dla nas, którzy dostępujemy zbawienia.” 1Kor. 1:18

Biblia naucza, że Duch Święty nie jest mocą, ale jest On darczyńcą mocy:

A Bóg, [dawca] nadziei, niech wam udzieli pełni radości i pokoju w wierze, abyście przez moc Ducha Świętego byli bogaci w nadzieję.” Rz. 15:13

Biblia traktuje Ducha Świętego jako Boga:

„Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie? Za /wielką/ bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele!” 1Kor. 6:19-20

Ananiaszu – powiedział Piotr – dlaczego szatan zawładnął twym sercem, że skłamałeś Duchowi Świętemu i odłożyłeś sobie część zapłaty za ziemię? Czy przed sprzedażą nie była twoją własnością, a po sprzedaniu czyż nie mogłeś rozporządzić tym, coś za nią otrzymał? Jakże mogłeś dopuścić myśl o takim uczynku? Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu.” Dz. 5:3-4

Zestawmy ze sobą dwa fragmenty. Spójrzcie szczególnie na pogrubione słowa:

„Napisane jest u Proroków: Oni wszyscy będą uczniami Boga. Każdy, kto od Ojca usłyszał i nauczył się, przyjdzie do Mnie.” J. 6:45

A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem.” J. 14:26

Inny przykład:

Jezus odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego.” J. 3:5

Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego – którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili.” J. 1:12-13

Następny dowód:

Sam Bóg pokoju niech was całkowicie uświęca, aby nienaruszony duch wasz, dusza i ciało bez zarzutu zachowały się na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa.” 1Tes. 5:23

A takimi byli niektórzy z was. Lecz zostaliście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez Ducha Boga naszego.” 1Kor. 6:11

Jeszcze jeden przykład:

Ja i tylko Ja jestem twym pocieszycielem. Kimże ty jesteś, że drżysz przed człowiekiem śmiertelnym i przed synem człowieczym, z którym się obejdą jak z trawą?” Iz. 51:12

Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze – Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie.” J. 14:16-17

Zwróćmy uwagę, iż Duch Święty ma imię:

„Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.” Mt. 28:19

Jeśli Duch Święty nie jest osobą to czemu można Go zasmucić?

I nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym zostaliście opieczętowani na dzień odkupienia.” Ef. 4:30

Jeśli Duch Święty nie jest osobą to dlaczego ma wolę?

Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak chce.” 1Kor. 12:11

Jeśli Duch Święty nie jest osobą to czemu przemawia do ludzi?

„Kiedy Piotr rozmyślał jeszcze nad widzeniem, powiedział do niego Duch: Poszukuje cię trzech ludzi.” Dz. 10:19

Jeśli Duch Święty nie jest osobą to dlaczego kocha?

Proszę więc was, bracia, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez miłość Ducha, abyście udzielili mi wsparcia modłami waszymi za mnie do Boga.” Rz. 15:30

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj nas i kup nam kawę. Dziękujemy!

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Polub #ObywateleNiebaPL na Facebooku i bądź na bieżąco!

Podziel się artykułem ze znajomymi!

Wypowiedz się:

1 KOMENTARZ

Comments are closed.