Strona główna Najnowsze Czy Maryja była niepokalanie poczęta?

Czy Maryja była niepokalanie poczęta?

Kościół Katolicki naucza, że Maryja była niepokalanie poczęta. Czy dogmat ten jest zgodny z treścią słowa Bożego?

W 1854 roku papież Pius IX ogłosił dogmat o niepokalanym poczęciu Maryi. Naucza on, iż jest ona wolna od tzw. grzechu pierworodnego. Maryja miała być zachowana od grzesznej natury i rzekomo nigdy nie zgrzeszyła. Zauważmy, że nawet inne Kościoły, w których czci się Maryję (np. prawosławie) odrzucają tą koncepcję.

Skąd wzięła się nasza grzeszna naturą i jak ją dziedziczymy?

Po pierwsze skupmy się na tym skąd się wziął grzech wśród ludzi. Powszechnie znany jest fakt, iż Adam i Ewa zgrzeszyli wobec Boga zjadając zakazany owoc. Niewielu zauważa, że grzeszna natura jaką dziedziczymy jest wyłącznie po Adamie:

„Dlatego też jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Bo i przed Prawem grzech był na świecie, grzechu się jednak nie poczytuje, gdy nie ma Prawa. A śmierć rozpanoszyła się od Adama do Mojżesza nawet nad tymi, którzy nie zgrzeszyli przestępstwem na wzór Adama. On to jest typem Tego, który miał przyjść.” Rz. 5:12-14

Ponadto dalej jest napisane:

„A zatem, jak przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok potępiający, tak czyn sprawiedliwy Jednego sprowadza na wszystkich ludzi usprawiedliwienie dające życie.” Rz. 5:19

„Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka też dokona się zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni.” 1Kor. 15:21-22

Jaki z tego wniosek? Nasza skażona, grzeszna natura jest dziedziczona w linii męskiej od Adama. Jezus nie mając za biologicznego ojca człowieka jako jedyny był zachowany od grzesznej natury. W konsekwencji tylko On mógł na krzyżu złożyć doskonałą ofiarę za nasze grzechy.

Co zatem z Maryją?

Maryja w linii męskiej pośrednio od Adama, zaś bezpośrednio od jej ojca (wg apokryfów jego imię to Joachim) odziedziczyła grzeszną naturę. Choć Biblia nazywa ją błogosławioną i obdarzoną łaską, choć była osobą wyjątkową i posłuszną Bogu nie oznacza to, że była wolna od grzechu. Poniżej biblijne dowody na grzeszność Maryi:

Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej” Rz. 3:23

Wszyscy to ile? Biblia wspomina jedynie o Jezusie jako bezgrzesznym człowieku:

„Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu”. Hbr. 4:15

Maryja sama wyznała, że ma zbawiciela. Od czego miał ją zbawić ten zbawiciel?

„Wtedy Maryja rzekła: Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, moim zbawcy.” Łk. 1:46-47

Maryja po narodzeniu Jezusa złożyła pewną ofiarę. Co to była za ofiara?

„Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, przynieśli je do Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego.” Łk. 2:22-24

Zobaczmy co o tej ofierze wspomina Stary Testament?

„Jeżeli zaś ktoś jest tak ubogi, że nie może przynieść owcy, to jako ofiarę zadośćuczynienia za grzech, który popełnił, przyniesie dwie synogarlice albo dwa młode gołębie dla Pana, jednego jako ofiarę przebłagalną, drugiego jako ofiarę całopalną.” Kpł. 5:7

„Kiedy zaś skończą się dni jej oczyszczenia po urodzeniu syna lub córki, przyniesie kapłanowi, przed wejście do Namiotu Spotkania, jednorocznego baranka na ofiarę całopalną i młodego gołębia lub synogarlicę na ofiarę przebłagalną.” Kpł. 12:6 Tu warto dodać, iż w innych tłumaczeniach Biblii pada tu termin „ofiara za grzech”.

„Ósmego dnia przyniesie dwie synogarlice albo dwa młode gołębie kapłanowi przy wejściu do Namiotu Spotkania. Jednego złoży kapłan jako ofiarę przebłagalną, drugiego zaś na ofiarę całopalną, i dokona przebłagania za niego, za winę, jaką zaciągnął przy zwłokach zmarłego. W ten dzień zostanie znów głowa jego poświęcona.” Lb. 6:10-11

Podsumowanie

Czy pogląd niepokalanego poczęcia Maryi jest zgodny ze Słowem Bożym? Na podstawie powyższych faktów wolnym od grzesznej natury był wyłącznie Jezus Chrystus. Po co stworzono taki dogmat? Jednym z celów Szatana jest odbieranie Bogu chwały. Zależy mu by ludzie oddawali cześć i chwałę komu innemu dopuszczając się grzechu bałwochwalstwa. Jednym z takich narzędzi jest kult maryjny, gdzie katolickiej Maryi (nie mylić z tą biblijną) przypisuje się boskie atrybuty. Jeśli jesteś chrześcijaninem wiernym Ewangelii to będziesz otaczać czcią wyłącznie Boga. Soli Deo gloria!

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj nas i kup nam kawę. Dziękujemy!

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Polub #ObywateleNiebaPL na Facebooku i bądź na bieżąco!

Podziel się artykułem ze znajomymi!

Wypowiedz się: