Strona główna Dzieje się Prześladowania chrześcijan – raport Open Doors 2019

Prześladowania chrześcijan – raport Open Doors 2019

prześladowania chrześcijan
Organizacja pomagająca prześladowanym chrześcijanom Open Doors opublikowała raport na rok 2019 opisujący sytuację represjonowanych chrześcijan.

Chrześcijanie są najbardziej prześladowaną grupą religijną. Z roku na rok coraz więcej wyznawców Jezusa jest mordowanych z powodu wiary. W wielu państwach chrześcijanie są obywatelami drugiej kategorii. Głównymi siłami prześladującymi Kościół są muzułmanie, hindusi, komuniści i kartele narkotykowe. Poniżej ranking 50 państw. W nawiasie podano wcześniejszą pozycję.

Pozycje 1 – 10:

1. (1.) Korea Północna – od 18 lat to komunistyczne państwo niechlubnie lideruje w rankingach Open Doors. Chrześcijanie muszą liczyć się z karą śmierci za wiarę w Jezusa. Szacuje się, że w obozach koncentracyjnych zamkniętych jest około 50000 – 70000 chrześcijan.

2. (2.) Afganistan – chrześcijanie są tam niesamowicie prześladowani, szczególnie ci co porzucili islam. Za apostazję z islamu chrześcijanie skazywani są na śmierć. Prześladowcami często są rodziny byłych muzułmanów.

3. (3.) Somalia – za samo podejrzenie bycia chrześcijaninem można stracić życie. Organizacja Al-Shabaab siłowo „nawraca” chrześcijan na islam.

4. (7.) Libia – chrześcijanie, którzy porzucili islam są narażeni na ataki ze strony rodziny i społeczeństwa. Zdarzają się porwania chrześcijan, którzy przybyli do Libii za pracą. Gwałty i zabójstwa są bardzo częste. Za ewangelizowanie można trafić do więzienia.

5. (5.) Pakistan – przykład Asi Bibi pokazuje jak ogromnym niebezpieczeństwem jest ustawa o bluźnierstwie. Wystarczą fałszywe zeznania by chrześcijanin został skazany na śmierć. Dyskryminowani chrześcijanie są najbiedniejszą częścią pakistańskiego społeczeństwa.

6. (4.) Sudan – Władze państwowe dopuszczają się na chrześcijanach tortur by przyjęli islam. Ponadto za porzucenie islamu grozi kara śmierci.

7. (6.) Erytrea – około 3000 chrześcijan więzionych jest w kontenerach. Szczególnie prześladowani przez państwo są chrześcijanie z Kościołów Ewangelicznych.

8. (9.) Jemen – chrześcijanie, którzy porzucili islam muszą liczyć się z karą śmierci. Wielu chrześcijan uciekło z tego kraju.

9. (10.) Iran – prawo szariatu obowiązujące w tym państwie przyczynia się do prześladowania chrześcijan włącznie z morderstwami. Tolerancja jest jedynie dla chrześcijańskich Ormian i Asyryjczyków, choć zgodnie z Koranem są obywatelami gorszej kategorii. Szczególnie zagrożeni są chrześcijanie, którzy porzucili islam. Mimo silnych represji liczba chrześcijan w Iranie wzrasta.

10. (11.) Indie – hindusi w chrześcijanach widzą ogromne zagrożenie dla swojej kultury. W kilku stanach hinduscy nacjonaliści utracili władzę co może przyczynić się do zmniejszenia prześladowań.

Pozycje 11 – 20:

11. (15.) Syria – wojna szczególnie wyniszczyła ten kraj. W trakcie konfliktu wielu chrześcijan zostało zamordowanych przez bojowników Państwa Islamskiego. Często dochodzi do dewastacji chrześcijańskich budynków.

12. (14.) Nigeria – na północy kraju często zdarzają się ataki na chrześcijan dokonywane przez muzułmanów. Ponadto szczególnych represji chrześcijanie doświadczają ze strony Boko Haram i pasterzy Fulani.

13. (8.) Irak – prześladowania chrześcijan zmalały wskutek strat terytorialnych Państwa Islamskiego. Część rodzin wróciła do swoich domostw, ale nie oznacza to spokoju. Chrześcijanie nadal są mordowani za wiarę.

14. (13.) Malediwy – nawróceni z islamu chrześcijanie nie mają jakichkolwiek praw do praktykowania swej wiary. Podobnie tradycyjni chrześcijanie nie mogą się wspólnie zgromadzać z obawy przed aresztowaniem. Chrześcijanie z zagranicy bywają deportowani.

15. (12.) Arabia Saudyjska – przemoc wobec chrześcijan w ubiegłym roku nieco zmalała. Coraz więcej Arabów nawraca się do Jezusa, choć może ich za to spotkać śmierć lub więzienie. W tym państwie nie ma ani jednego kościoła. Chrześcijanie mogą praktykować swą wiarę w domach. Kobiety w tym państwie zyskały niedawno pewne prawa, co być może w przyszłości zaowocuje prawami dla chrześcijan.

16. (17.) Egipt – chrześcijanie traktowani są jak obywatele drugiej kategorii. Muzułmanie w tym kraju zradykalizowali się i z większą wrogością spoglądają na wyznawców Jezusa.

17. (16.) Uzbekistan – chrześcijanie traktowani są jako element zagrażający porządkowi państwa. Chrześcijanie, którzy porzucili islam są szczególnie represjonowani przez społeczeństwo. Kościoły domowe bywają atakowane przez tajną policję.

18. (24.) Mjanma (Birma) – w praktyce tym państwem rządzi armia, która prześladuje chrześcijan. Chrześcijanie nawróceni z buddyzmu lub islamu spotykają się z przemocą. W zeszłym roku zamknięto wiele kościołów.

19. (20.) Laos – chrześcijanie są prześladowani przez komunistyczny rząd. Często współpracują z buddyjskimi duchownymi. Mocno prześladowani są konwertyci, którzy porzucili buddyzm.

20. (18.) Wietnam – chrześcijanie są mocno inwigilowani przez komunistyczne władze. Zdarzają się akty przemocy. Zamknięto wiele kościołów, spora część wietnamskich chrześcijan opuściła kraj.

Pozycje 21 – 30:

21. (35.) Republika Środkowoafrykańska – prześladowania chrześcijan wzmogły się z powodu nasilenia konfliktów pomiędzy rebeliantami z muzułmańskiej Séléki a chrześcijańską milicją – Antybalaka.

22. (42.) Algieria – w państwie tym zamknięto kilka kościołów. Szczególnie prześladowani są ci co porzucili islam.

23. (19.) Turkmenistan – chrześcijanie jak i inne grupy społeczne są mocno inwigilowane przez władze. Najgorzej mają ci co porzucili islam.

24. (37.) Mali -wiele ataków muzułmańskich na chrześcijan jest przemilczanych w mediach. Chrześcijanie prześladowani są szczególnie w stolicy – Bomako.

25. (47.) Mauretania -muzułmanie w tym państwie się radykalizują. Zaostrzono ustawę u bluźnierstwie i apostazji z islamu. Wyzwaniem dla władzy jest działalność Al Kaidy.

26. (31.) Turcja -po próbie zamachu w 2016 roku na chrześcijan patrzy się z podejrzliwością. Dochodzi do tego mieszanka tureckiego nacjonalizmu z islamem. Zdarzają się ataki na chrześcijan. Choć prawo nie karze za porzucenie islamu to społeczeństwo bardzo negatywnie na to reaguje. Głośno w światowych mediach było o więzieniu amerykańskiego pastora.

27. (43.) Chiny – chińskie władzy nasiliły prześladowania chrześcijan. Są oni zwalniani z pracy, utrudnia się kolportowanie chrześcijańskich traktatów. Nie brakuje pobić, aresztowań czy niszczenia kościołów. Trzeba mieć na uwadze, że prześladowania nie są równomierne. W wielu częściach kraju sytuacja chrześcijan wygląda inaczej.

28. (29.) Etiopia – miały miejsce ataki muzułmanów na kościoły i zabójstwa chrześcijan. Ponadto dynamicznie rozwijający się ewangeliczni chrześcijanie są prześladowani Etiopski Kościół Ortodoksyjny.

29. (22.) Tadżykistan – wolność religijna w tym państwie jest na niskim poziomie. Z ogromnymi problemami spotykają się chrześcijanie, którzy porzucili islam.

30. (38.) Indonezja – doszło do ataków bombowych na kościoły. Często zdarzają się przypadki pobić. Najgorzej mają chrześcijanie, którzy porzucili islam.

Pozycje 31 – 40:

31. (21.) Jordania – liczba ataków na chrześcijan zmalała choć nadal występuje. Narażeni na ataki są chrześcijanie, którzy nawrócili się z islamu i oraz ci aktywni w ewangelizacji.

32. (25.) Nepal – przyczyn prześladowań należy upatrywać w mieszance nacjonalizmu z hinduizmem. Obowiązuje tam system kastowy. Chrześcijanie najczęściej wywodzą się z najniższych kast przez co mają niełatwe życie.

33. (33.) Bhutan – społeczeństwo bhutańskie unika kontaktów z chrześcijanami uważając ich za gorszych obywateli. Władze również utrudniają życie odmawiając np. wydania dokumentów. Chrześcijanie spotykają się z jawną dyskryminacją w szkołach czy w pracy.

34. (28.) Kazachstan – Kościoły tradycyjne cieszą się względną tolerancją. Gorzej mają chrześcijanie ewangeliczni wobec, których zdarzają się pobicia. Najgorzej mają nawróceni z islamu.

35. (-) Maroko – choć chrześcijanie są tolerowani to ewangelizacja muzułmanów jest karalna. Chrześcijanie nawróceni z islamu spotykają się z dużym ostracyzmem społecznym.

36. (26.) Brunei – muzułmańskie władze Brunei mocno inwigilują chrześcijan. Od chrześcijan, którzy porzucili islam odwraca się rodzina. Chrześcijanie by omijać prawo rejestrują Kościoły jako stowarzyszenia.

37. (30.) Tunezja -po zawirowaniach związanych z Arabską Wiosną represje wobec chrześcijan zmalały. Wielu Tunezyjczyków wróciło z wojny w Syrii, która ich zradykalizowała.

38. (27.) Katar – zdarzają się przypadki napaści na chrześcijan, którzy przyjeżdżają pracować w Katarze. Szczególnie narażeni są ci, którzy porzucili islam.

39. (39.) Meksyk – Kościoły spotykają się z ogromną przemocą ze strony gangów. Dla przykładu zdarzają się sytuacje, że gang chce na terenie należącym do kościoła chce uprawiać narkotyki. Gdy spotykają się ze sprzeciwem często zabijają niewygodnych dla siebie ludzi. Ponadto zdarzają się silne prześladowania protestantów ze strony katolików.

40. (32.) Kenia – choć muzułmanów jest niewielu to dominują na północnych obszarach kraju. Przy granicy z Somalią miała miejsce egzekucja niemuzułmanów. Najgorzej mają ci co porzucili islam.

Pozycje 41 – 50:

41. (-) Rosja – na terenie Krymu zwalcza się i dyskryminuje chrześcijan, którzy nie należą do Kościoła Prawosławnego. Są traktowani jako agenci zachodu. Ponadto Kościoły ewangeliczne spotykają się z problemami na terenie całego państwa.

42. (23.) Malezja -przemoc wobec chrześcijan zmalała, lecz nadal zdarzają się przypadki agresji wobec chrześcijan. Dość częste są sytuacje, że chrześcijanie znikają bez wieści.

43. (34.) Kuwejt – tradycyjni chrześcijanie cieszą się sporą tolerancją, ale tych co porzucili islam spotykają ogromne represje ze strony społeczeństwa.

44. (46.) Oman – w Omanie dominuje egzotyczna forma islamu – charydżyzm. Chrześcijanie są tolerowani, choć nie wolno im nawracać muzułmanów. Ci co porzucili islam spotykają się z silną przemocą ze strony rodziny. Jest to spowodowane silnymi powiązaniami klanowymi.

45. (40.) Zjednoczone Emiraty Arabskie – chrześcijanie cieszą się tolerancją. Wielu z nich to pracownicy z innych państw. Niemniej ci co porzucili islam są prześladowani przez społeczeństwo.

46. (44.) Sri Lanka – mniejszość chrześcijańska i muzułmańska są uważane za zagrożenie stąd są one prześladowane. Najtrudniej mają chrześcijanie, którzy konwertowali z islamu lub hinduizmu.

47. (49.) Kolumbia – chrześcijanie są narażeni na ataki FARC (komunistycznych bojówek zajmujących się m.in handlem narkotykami). Ponadto zdarzają się prześladowania mniejszości protestanckiej przez katolików. Chrześcijanie są wyszydzani w debacie publicznej gdy wypowiadają się na temat aborcji, gender itp.

48. (41.) Bangladesz – chrześcijanie są prześladowani przez muzułmańskich fundamentalistów. Sympatycy Państwa Islamskiego rosną w siłę.

49. (-) Terytoria Palestyńskie – prześladowania wynikają z konfliktu izraelsko-palestyńskiego. W porównaniu do poprzedniego roku prześladowania zmalały.

50. (45.) Azerbejdżan – po pierwsze mniejszość chrześcijańska ma problemy na płaszczyźnie biurokratycznej. Po drugie władza mocno inwigiluje chrześcijan.

Zachęcamy do modlitwy za prześladowany Kościół. Na stronie www.opendoors.pl oraz ich stronie na Facebooku można zapoznać się z różnymi historiami prześladowanych chrześcijan. Istnieje możliwość darmowego zaprenumerowania czasopisma o prześladowanym Kościele oraz finansowego wsparcia dla organizacji Open Doors.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj nas i kup nam kawę. Dziękujemy!

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Polub #ObywateleNiebaPL na Facebooku i bądź na bieżąco!

Podziel się artykułem ze znajomymi!

Wypowiedz się:

4 KOMENTARZE

Comments are closed.