Strona główna Najnowsze Sprzeczności w Koranie

Sprzeczności w Koranie

Sprzeczności w Koranie
zdjęcie: pantarhei24.com

W tym artykule wykażemy sprzeczności w Koranie. Tu warto wiedzieć, iż w islamie panuje zasada, iż werset późniejszy znosi wcześniejszy.

1. Czy Allah może mieć syna?

„Jeśli Bóg chciałby wziąć Sobie syna, to wybrałby, co Mu odpowiada, z tego, co stworzył. Chwała Mu! On jest Bogiem, Jedynym, Podporządkowującym!” Koran 39:4

„Stwórca niebios i ziemi. Jakże mógłby mieć syna, skoro nie ma żadnej towarzyszki? On stworzył wszystkie rzeczy i On o każdej rzeczy jest wiedzący” Koran 6:101

2. Czy Allah przebacza wszystkie grzechy?

„Bóg nie przebacza dodawania Mu współtowarzyszy, ale On przebacza, komu zechce, inne grzechy. Kto dodaje Bogu współtowarzyszy, ten zbłądził dalekim zbłądzeniem.” Koran 4:116

„Powiedz: O słudzy Moi, którzy wystąpiliście przeciwko sobie samym, nie obawiajcie się o miłosierdzie Boga! Zaprawdę, Bóg odpuszcza wszystkie grzechy, On jest Przebaczający, Miłościwy.” Koran 39:53

3. Czy Allah jest jedynym opiekunem?

„Do Boga należy panowanie nad niebiosami i ziemią! On daje życie i On je odbiera. I nie ma dla was poza Bogiem żadnego opiekuna ani pomocnika.” Koran 9:116

„Waszym opiekunem i powiernikiem jest tylko Bóg, Jego Wysłannik oraz ci, którzy uwierzyli, odprawiają modlitwę, płacą podatek i skłaniają się w pokorze.” Koran 5:55

„A wierzący mężczyźni i wierzące kobiety są dla siebie wzajemnie powiernikami i opiekunami. Oni nakazują sobie to, co uznane, a zakazują sobie tego, co złe, stają do modlitwy, płacą podatek i są posłuszni Bogu i Jego Wysłannikowi. Bóg okaże im miłosierdzie. Bóg jest Potężny, Mądry!” Koran 9:71

„Do tych, którzy mówią: „Naszym Panem jest Bóg!”, a potem idą drogą prostą, zstępują aniołowie i mówią: „Nie bójcie się i nie smućcie! Cieszcie się Rajem, który został wam obiecany! My jesteśmy waszymi opiekunami w tym życiu i w życiu ostatecznym. Będziecie mieli tam wszystko, czego zapragnie wasza dusza, i będziecie mieli tam to, o co poprosicie.” Koran 41:30-31

4. Czy Faraon zatonął?

„I przeprowadziliśmy synów Izraela przez morze, a Faraon i jego wojsko ścigali ich z uporem i nienawiścią. Wreszcie, gdy zagroziło mu utopienie, powiedział: «Uwierzyłem! Nie ma boga oprócz Tego, w którego uwierzyli synowie Izraela! I ja jestem jednym z tych, którzy się Mu poddali». «Dopiero teraz? Wcześniej jednak buntowałeś się i byłeś wśród szerzących zgorszenie. Dzisiaj wszakże ocalimy twe ciało, abyś był znakiem dla tych, którzy przyjdą po tobie». Zaprawdę, wielu z ludzi jest niedbałych wobec Naszych znaków.” Koran 10:90-92

„Mojżesz powiedział: „Ty dobrze wiesz, że zesłał je tylko Pan niebios i ziemi jako dowody oczywiste. Zaprawdę, sądzę, że ty, o Faraonie, jesteś zgubiony!” Wtedy postanowił wypędzić ich z kraju, ale My go zatopiliśmy i wszystkich, którzy byli razem z nim.” Koran 17:102-103

5. Kiedy matka powinna odstawić dziecko od piersi?

„I nakazaliśmy człowiekowi wobec jego rodziców: matka nosiła go w słabości uciążliwej, a odstawiła od piersi po dwóch latach. «Bądź wdzięczny Mnie i twoim rodzicom. Do mnie powrócicie!»” Koran 31:14

„My nakazaliśmy człowiekowi dobroć wobec jego rodziców. Matka nosiła go w trudzie i urodziła w bólu. Jego noszenie i odstawienie od piersi trwać ma trzydzieści miesięcy. Kiedy wreszcie osiągnie dojrzałość i dojdzie do lat czterdziestu, mówi: «Panie mój, pozwól mi podziękować za łaskę, jaką obdarzyłeś mnie i moich rodziców, i abym czynił dobro, z którego będziesz zadowolony. I uczyń dobro dla mnie w moim potomstwie! Ja zwróciłem się ku Tobie i poddałem się Twojej woli».” Koran 46:15

6. Czy picie wina jest złe?

„Zaprawdę, sprawiedliwi w szczęśliwości. na łożach spoczywając, będą się rozglądać. Na ich twarzach ujrzysz świeżość szczęśliwości. Napojeni zostaną winem pieczętowanym, a jego pieczęcią będzie piżmo – o to niech się starają ci, którzy się starają.” Koran 83:22-26

„O wy, którzy wierzycie! Wino, hazard, poświęcone kamienie i wróżenie ze strzał, są obrzydliwością poczynioną przez szatana. Unikajcie tego, a być może, osiągniecie powodzenie.” Koran 5:90

7. Czy islam uznaje wolność religijną?

„Walczcie z tymi spośród ludzi Księgi, którzy nie wierzą w Boga i w Dzień Ostatni i nie zakazują tego, co uznał za zakazane Bóg i Jego Wysłannik, i nie przestrzegają religii prawdy, dopóki nie zapłacą daniny własnymi rękoma i nie będą ulegli.” Koran 9:29

„Nie ma przymusu w religii. Droga prawdziwa jasno odróżnia się od fałszywej. Kto nie wierzy w fałszywych bożków, a wierzy w Boga, ten pochwycił za najpewniejszy uchwyt, którego nic nie złamie. Bóg jest Słyszący, Wiedzący.” Koran 2:256

8. Czy ludzie księgi (np. żydzi i chrześcijanie) mogą być zbawieni?

„Zaprawdę, dla tych, którzy uwierzyli, i dla żydów, chrześcijan i sabejczyków, którzy wierzą w Boga oraz Dzień Ostatni i czynią dobro, przygotowana jest nagroda u ich Pana. Oni nie będą się lękać i nie będą się smucić.” Koran 2:62

„Religią Boga jest islam. Ci jednak, którzy otrzymali Księgę, poróżnili się wzajemnie z zawiści, gdy przyszła do nich wiedza. A jeśli ktoś nie wierzy w znaki Boga, to Bóg jest szybki w rozrachunku.” Koran 3:19

„A kto szuka innej religii niż pełne poddanie się woli Boga, to nie będzie ona od niego przyjęta i w życiu ostatecznym znajdzie się wśród tych, którzy ponieśli stratę.” Koran 3:85

9. Czy Allah zmienia lub uchyla swoje słowo?

„Ci, którzy wierzą i są bogobojni, otrzymają wieść radosną w życiu tego świata i w życiu ostatecznym. Nie zmieni się słowo Boga! To jest sukces ogromny.” Koran 10:63:64

„Kiedy zmieniamy jakiś znak lub skazujemy go na zapomnienie, wtedy dajemy inny, lepszy od niego lub jemu podobny. Czy nie wiesz, że każda rzecz jest w mocy Boga?” Koran 2:106

10. Czy wszyscy prorocy są sobie równi?

„Wysłannik i wierzący uwierzyli w to, co im zostało zesłane od ich Pana. Wszyscy oni uwierzyli w Boga, w Jego aniołów, w Jego Księgi i w Jego proroków. Oni powiedzieli: «Nie czynimy różnicy między Jego prorokami. Usłyszeliśmy i jesteśmy posłuszni! O Panie, prosimy o Twoje przebaczenie, do Ciebie prowadzi nasze wędrowanie.»” Koran 2:285

„Niektórym prorokom daliśmy pierwszeństwo nad innymi. Z niektórymi Bóg rozmawiał, a niektórych wywyższył w godności. Jezusowi, synowi Marii, daliśmy jasne dowody i umocniliśmy go Duchem Świętym. Gdyby Bóg zechciał, to kolejne pokolenia nie walczyłyby między sobą, gdy przyszły już do nich jasne znaki, ale oni zaczęli się sprzeczać. Niektórzy z nich uwierzyli, a niektórzy nie uwierzyli. Gdyby Bóg zechciał, to oni nie walczyliby między sobą, ale Bóg czyni to, co chce.” Koran 2:253

Sprzeczności w Koranie znajdzie się więcej. Tutaj postanowiłem przedstawić te, które moim zdaniem najbardziej rzuciły się w oczy. W artykule użyto przekładu autorstwa Musy Czachorowskiego.

ZOBACZ TAKŻE: CZY ZA POWSTANIE ISLAMU ODPOWIADA SZATAN?

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj nas i kup nam kawę. Dziękujemy!

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Polub #ObywateleNiebaPL na Facebooku i bądź na bieżąco!

Podziel się artykułem ze znajomymi!

Wypowiedz się: