Strona główna Najnowsze Czy za powstanie islamu odpowiada Szatan?

Czy za powstanie islamu odpowiada Szatan?

Powstanie islamu

Czy za powstanie islamu odpowiada Szatan? Czy może ta religia była wyłącznie wymysłem Mahometa? Przyjrzyjmy się paru faktom.

Nie ma wątpliwości, że chrześcijaństwo i islam nie są do pogodzenia. Podstawowymi różnicami odróżniające islam od chrześcijaństwa są negowanie boskości Jezusa, negowanie Trójcy oraz zaprzeczanie śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. W konsekwencji Jezus (Isa) w islamie jest traktowany jedynie jako prorok. Ponadto muzułmanie nie wierzą w zbawienie z łaski przez wiarę, zdecydowanie jest to religia uczynków. Zresztą wyznawcy Allaha zarzucają chrześcijanom, że zafałszowali treść Biblii.

Pochodzenie

Muzułmanie wierzą, iż treść Koranu była cytowana Mahometowi przez anioła Dżibrila, którego utożsamiają z chrześcijańskim archaniołem Gabrielem. Właśnie ten człowiek odpowiada za powstanie islamu. Co ciekawe był on analfabetą i nie napisał Koranu. Objawienie jakie głosił początkowo funkcjonowało w formie ustnej by ostatecznie zostało spisane przez Zajda Ibn Sabita. Ponadto obok Koranu w islamie występuje tradycja zwana Hadisami. Mahomet miał doświadczać różnych transów. Początkowo dzielił się tym wyłącznie z najbliższymi by uniknąć oskarżenia o opętanie przez dżiny (demony w mitologii arabskiej). Nakłoniony przez żonę zaczął głosić treści objawień innym. Szerząc islam zwalczał pogańskie budowle i praktyki. Część z nich „wchłonął” do islamu jak np. Al-Kabę, która była pogańską świątynią.

Mahomet prawdopodobnie wierzył w co głosił, gdyż z powodu szerzonej religii przebywał w więzieniu. Działając militarnie nieraz ryzykował życiem. Zakładając, że Mahomet miał nadprzyrodzone doświadczenia to nie pochodziły one od Boga, gdyż treści jego objawień kłócą się z Biblią. Oto przykład:

I za to, że powiedzieli:Zabiliśmy Mesjasza Jezusa, syna Marii, posłańca Boga”. Jednak oni go nie zabili ani nie ukrzyżowali, a tylko tak się im wydawało. Ci, którzy w tym się różnią, są pełni wątpliwości. Nie mają o tym żadnej wiedzy i kierują się jedynie przypuszczeniami. Z pewnością oni go nie zabili.” Koran 4:157

Podważanie chrześcijańskich prawd

Powstanie islamu przyczyniło się do zwalczania tego w co powszechnie wierzą chrześcijanie. Powyżej podałem fragment Koranu negujący śmierć Jezusa (wg muzułmanów miał być za życia wzięty do nieba), a w konsekwencji zmartwychwstanie Jezusa. Apostoł Paweł mądrze napisał:

A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara.” 1Tm 15:14.

Zbawienie jest wyłącznie dzięki ofierze Jezusa na krzyżu, jeśli ktoś odrzuca ten fakt to nie będzie zbawiony. W takiej sytuacji islam jest drogą do piekła. Sprzeczności między Biblią i Koranem jest cała masa. Przyjrzyjmy się fragmentom Koranu o Jezusie kłócącym się ze Słowem Bożym:

Żydzi mówią: „Uzajr jest synem Boga”. Chrześcijanie zaś mówią: „Mesjasz jest synem Boga”. To są słowa wypowiedziane ich ustami: oni naśladują tych, którzy nie wierzyli już wcześniej. Niech Bóg ich przeklnie! W jakież kłamstwo popadli!” Koran 9:30

O ludu Księgi! Nie przekraczajcie granic w waszej religii i nie mówcie o Bogu niczego, co nie jest prawdą! Mesjasz, Jezus syn Marii, jest tylko posłańcem Boga, Jego Słowem, które On przekazał Marii, i Duchem od Niego. Wierzcie więc w Boga i w Jego proroków i nie mówcie: „Trójca”. Powstrzymajcie się! Tak będzie dla was lepiej. Bóg jest Bogiem Jedynym. On jest zbyt wyniosły, aby mieć syna. Do Niego należy to, co w niebiosach, i to, co na ziemi. Bóg wystarczy za orędownika.” Koran 4:171

Stwórca niebios i ziemi. Jakże mógłby mieć syna, skoro nie ma żadnej towarzyszki? On stworzył wszystkie rzeczy i On o każdej rzeczy jest wiedzący.” Koran 6:101

W niewierze są ci, którzy mówią, że Bogiem jest Mesjasz, syn Marii. Powiedz: „Kto zdoła przeszkodzić Bogu, jeśli zechce zgubić Mesjasza, syna Marii, jego matkę i wszystkich tych, którzy są na ziemi?” Do Boga należy panowanie nad niebiosami i ziemią, i tym, co jest między nimi. On stwarza to, co zechce. Bóg ma władzę nad każdą rzeczą!” Koran 5:17-18

Dyskryminacja

Koran jest księgą pełną sprzeczności. Przykładem chociażby jest stosunek do tzw. ludzi księgi (m.in. żydów i chrześcijan). Z jednej strony możemy znaleźć treści nakazujące tolerancję wobec nich, z drugiej strony należy ich zwalczać. Oto przykład:

Ci, którzy uwierzyli, i ci, którzy są żydami, sabejczykami i chrześcijanami, i ci, którzy wierzą w Boga i w Dzień Ostatni i czynią dobro, nie muszą obawiać się niczego i nie będą oni zasmuceni.” Koran 5:69

Walczcie z tymi spośród ludzi Księgi, którzy nie wierzą w Boga i w Dzień Ostatni i nie zakazują tego, co uznał za zakazane Bóg i Jego Wysłannik, i nie przestrzegają religii prawdy, dopóki nie zapłacą daniny własnymi rękoma i nie będą ulegli.” Koran 9:29

Po pierwsze trzeba wiedzieć jak czytać Koran. Gdy występuje w Koranie sprzeczność to werset, który pojawił się później znosi werset, który napisano wcześniej. Sam Koran mówi o tej zasadzie:

Kiedy zmieniamy jakiś znak lub skazujemy go na zapomnienie, wtedy dajemy inny, lepszy od niego lub jemu podobny. Czy nie wiesz, że każda rzecz jest w mocy Boga?” Koran 2:106

Po drugie trzeba wiedzieć, iż sury (rozdziały) w Koranie nie są ułożone według kolejności. Zwyczajnie trzeba mieć wiedzę kiedy dana sura została spisana. Co ciekawe Mahomet początkowo miał dużą tolerancję wobec tzw. ludzi księgi. Później zaczęła pojawiać się coraz większa wrogość. Ostatecznie chrześcijanie mogą być tolerowani w państwach islamskich. Danina, o której wyżej mowa to tzw. dżizja. Chrześcijanie po opłaceniu jej mogą być tolerowani. Występuje także podatek od ziemi dla innowierców zwany charadżem (słowo to przeniknęło pod nieco innym znaczeniem do polskiego jako „haracz”). Zatem tzw. ludzie księgi mogą być tolerowani, ale mają się podporządkować i płacić pieniądze. Najgorzej mają chrześcijanie, którzy odrzucili islam. Często bywa, iż za porzucenie pierwotnej wiary zostają pozbawiani życia.

Podporządkowanie oznacza m.in. zakaz ewangelizacji muzułmanów. Niektórzy uważający się za chrześcijan doszli do takiego absurdu, że nie chcą przyjmować w swych wspólnotach nawróconych muzułmanów by uniknąć problemów. Przykładem tego mogą być tradycyjne Kościoły w Iranie jak np. Apostolski Kościół Ormiański czy Asyryjski Kościół Wschodu. Przejście chrześcijanina na islam poprzez wyznanie Szahady sprawia, iż nie płaciłby już podatku i awansowałby społecznie. Jakby nie patrzeć jest to forma zachęty do przejścia na islam. W wielu państwach muzułmańskich chrześcijanie są obywatelami drugiej kategorii. Dla przykładu w reprezentacji Egiptu w piłce nożnej podczas Pucharu Narodów Afryki w 2019 roku nie było ani jednego chrześcijanina w składzie drużyny, mimo iż statystycznie stanowią około 10% populacji Egiptu. Chrześcijańscy piłkarze zwykle grają w niższych ligach, a najlepsze kluby zarezerwowane są dla muzułmanów.

Prześladowania

Muzułmanie mają nie tylko inny system wartości od chrześcijan, ale także inne priorytety. Dla chrześcijan najważniejsze jest to by drugi człowiek powierzył swe życie Jezusowi. W islamie jest nieco inaczej. Dla muzułmanów istotne jest to aby niewierny wyznał Szahadę, po której wypowiedzeniu zostałby uznany za muzułmanina. Niemniej ważniejsze jest to by islam panował na jakimś terytorium jako system prawny. Najlepiej by religia muzułmańska stała się religią państwową w konkretnym kraju. Zatem mahometanizm jest religią geograficzną. Powstanie islamu od początku zaowocowało podbojami i przemocą. Tak naprawdę jest to nie tylko religia, ale system polityczny nastawiony na zdobywanie jak największego obszaru. Podobnie jak komuniści mieli stopniowo zapanować nad całą ziemią by w wyniku rewolucji wprowadzić powszechnie komunizm, tak na podobnej zasadzie islam ma zapanować nad całym światem. Jeśli jakieś terytorium zostanie utracone koniecznie musi zostać odzyskane. Stąd taka ogromna nienawiść w świecie islamu do państwa Izrael. Trzeba też wiedzieć, iż muzułmanie inaczej rozumieją pewne sprawy. Często islam nazywa się religią pokoju. Pokój dla muzułmanów oznacza obszar, gdzie panuje Prawo Szariatu. W pozostałych rejonach świata, gdzie Szariat nie jest wprowadzony panuje wojna.

Obecnie chrześcijanie na świecie są najbardziej prześladowaną grupą religijną. Początkowo byli prześladowani przez Żydów, a następnie przez władze rzymskie. Później powstanie islamu przyczyniło się do represji, które są obecne do dzisiaj. Przykładem tego może być północna część Nigerii, gdzie chrześcijanie są masowo mordowani, a chrześcijanki uprowadzane i gwałcone. W Pakistanie wyznawcy Jezusa często są fałszywie oskarżani o bluźnierstwo przeciw Mahometowi za co skazywani są na karę śmierci. W Erytrei w skandalicznych warunkach przetrzymuje się chrześcijan. Są zamykani w kontenerach, w których panuje duchota i brak toalet. Tego typu przykłady można mnożyć. Islam odkąd zaistniał zwalczał siłowo chrześcijaństwo. Do dzisiaj się to nie zmieniło.

Warto także przyjrzeć się Izraelowi. Obecnie Żydzi dalecy są od Jezusa, niemniej u końcu czasów ostatecznych mają się nawrócić i głosić Ewangelię. Nie ma wątpliwości, że Szatan oprócz chrześcijan szczególnie nienawidzi Żydów. Cały 12. rozdział Apokalipsy Jana ukazuje ogromną nienawiść Szatana wobec narodu żydowskiego. Zgodnie z tym co głosi Słowo Boże przeciw Izraelowi ma się zwrócić Antychryst. Ostateczna bitwa zwana Armagedonem ma się odbyć na terenie Izraela. Zwróćmy uwagę, że islam w swej historii zwalczał i zwalcza Żydów. Czy to przypadek, że mahometanizm powstał wśród Arabów, gdzie Biblia zapowiadała szczególną nienawiść między potomkami Izmaela (Arabami), a potomkami Izaaka, a w konsekwencji Jakuba (Żydami)?:

I mówił: Jesteś brzemienna i urodzisz syna, któremu dasz imię Izmael, bo słyszał Pan, gdy byłaś upokorzona. A będzie to człowiek dziki jak onager: będzie on walczył przeciwko wszystkim i wszyscy – przeciwko niemu; będzie on utrapieniem swych pobratymców.” Rdz. 16:11-12.

Ponadto nie ma wątpliwości, iż według Biblii Żydzi są narodem wybranym. Koran zdaje się to podważać:

„Kiedy Abraham z Izmaelem wznieśli już fundamenty Domu: „O Panie, przyjmij to od nas. Z całą pewnością, Tyś jest Słyszący, Wiedzący! O Panie, uczyń nas poddanymi Tobie, a z naszego potomstwa lud Tobie poddany. Pokaż nam nasze miejsca obrzędów i zwróć się ku nam! Tyś przecież jest Powracający, Miłościwy! O Panie! Wyślij im proroka z nich samych, który będzie przekazywał im Twoje znaki, nauczał ich Pisma i mądrości oraz oczyszczał. Tyś przecież jesteś Potężny, Mądry!” Koran 2:127-129.

Fragment ten można rozumieć w taki sposób, iż Arabowie zostali wybrani by dać światu Mahometa. W Biblii występuje historia, gdzie Abraham dokonał próby złożenia swego syna Izaaka w ofierze. Podobną treść znajdziemy w Koranie, lecz nie pada tam imię syna, który miał przejść próbę wiary Abrahama:

A kiedy doszedł do wieku, gdy mógł pracować razem z nim, Abraham powiedział: „Synu mój! Widziałem we śnie, że składam cię w ofierze. Powiedz, co o tym myślisz?” Odpowiedział: „Ojcze mój, czyń to, co ci nakazano. Jeśli Bóg zechce, to znajdziesz mnie cierpliwym”. I kiedy obaj poddali się Bogu, i Abraham ułożył go czołem ku ziemi, zawołaliśmy do niego: „O Abrahamie! Potwierdziłeś już swoje widzenie. Tak oto nagradzamy czyniących dobro!” Koran 37:102-105.

Według muzułmańskiej tradycji tym synem miał być Izmael, a nie Izaak, mimo iż imię Izaaka pojawia się po tej historii w Koranie.

Czy islam to grunt pod rządy Antychrysta?

Eschatologia muzułmańska ma sporo wspólnego z chrześcijańską. Pojawia się kwestia sądu ostatecznego (nazywanego w islamie „godziną”), a także ponownego przyjścia Jezusa na ziemię:

On [Jezus] jest wiedzą o Godzinie. Nie powątpiewajcie w to i podążajcie za Mną! To jest droga prosta. I niech nie zwiedzie was szatan, on jest waszym wrogiem jawnym. I kiedy przyszedł Jezus z jasnymi dowodami, powiedział: „Przyszedłem do was z mądrością i wyjaśnię wam niektóre z rzeczy, w których się różnicie. Bójcie się Boga i słuchajcie mnie! To Bóg jest moim Panem i waszym Panem, toteż czcijcie Go! To jest droga prosta”. I podzielili się, i poróżnili się między sobą. Biada tym, którzy są niesprawiedliwi, przed karą Dnia bolesnego! Czy oni wypatrują Godziny, która przyjdzie do nich niespodziewanie, że nawet tego nie poczują? Przyjaciele tego Dnia będą sobie wzajemnie wrogami, oprócz ludzi bogobojnych. „O słudzy Moi! Nie obawiajcie się tego Dnia i nie bądźcie zasmuceni!” Koran 43:61-68

Tu muzułmanie są nieco podzieleni. Część sunnitów twierdzi, iż Jezus jest jedynym Mesjaszem, który powróci na ziemię. Z kolei reszta muzułmanów jest zdania, że Jezus wróci wraz z Mahdim (zbawicielem) u końca czasów. Sam obraz Mahdiego nie pojawia się w Koranie, lecz w Hadisach. W islamie występuje także koncepcja Dadżdżala podobna do chrześcijańskiej wizji Antychrysta. W każdym razie warto przyjrzeć się fragmentowi 27. sury:

Zaprawdę, ten Koran opowiada synom Izraela znaczną część tego, w czym się różnią. I, zaprawdę, on jest przewodnictwem i miłosierdziem dla tych, którzy wierzą. Zaprawdę, twój Pan rozstrzygnie między nimi Swoim orzeczeniem. On jest Potężny, Wiedzący! Zaufaj Bogu! Ty przecież trzymasz się prawdy wyjaśnionej! Zaprawdę, ty nie zmusisz do słyszenia martwych i nie zmusisz głuchych do usłyszenia wezwania, gdy oni odwracają się plecami. I nie możesz wyprowadzić ślepych z ich zbłądzenia. Możesz dać usłyszeć tylko tym, którzy wierzą w Nasze znaki i którzy się poddali. A kiedy padnie na nich słowo, My wyprowadzimy dla nich bestię z ziemi, która przemówi do nich: „Ludzie nie byli przekonani do Naszych znaków!” Tego Dnia, zbierzemy z każdego ludu zastęp tych, którzy uznawali Nasze znaki za kłamstwo, oni zostaną rozdzieleni. A kiedy przyjdą, On powie: „Czyście uznawali Moje znaki za kłamstwo, nie pojmując ich swą wiedzą, czy też czyniliście coś innego?” I spełni się słowo przeciwko nim, ponieważ byli niesprawiedliwi, i nie będą mogli już nic powiedzieć.” Koran 27:76-85

Potem ujrzałem inną Bestię, wychodzącą z ziemi: miała dwa rogi podobne do rogów Baranka, a mówiła jak Smok. I całą władzę pierwszej Bestii przed nią wykonuje, i sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszej Bestii, której rana śmiertelna została uleczona. I czyni wielkie znaki, tak iż nawet każe ogniowi zstępować z nieba na ziemię na oczach ludzi. I zwodzi mieszkańców ziemi znakami, które jej dano uczynić przed Bestią, mówiąc mieszkańcom ziemi, by wykonali obraz Bestii, która otrzymała cios mieczem, a ożyła.” Ap. 13:11-14

W Objawieniu Jana znajdziemy dwie bestie: Fałszywego Proroka i Antychrysta. Interesujące jest to, że zdecydowana większość muzułmanów oczekuje wspólnego przyjścia Jezusa i Mahdiego. Ciekawe, iż Bestia opisana w Koranie ma zwrócić się przeciw Izraelowi podobnie jak biblijny Antychryst. Tutaj szczególną rolę odgrywa Jerozolima, w szczególności tzw. Wzgórze Świątynne. W tym miejscu znajdowała się słynna Świątynia Salomona, którą Żydzi chcą odbudować. Problemem jest to, iż na tym terenie znajdują się islamskie świętości jak Kopuła na Skale oraz Meczet Al-Aksa. Słowo Boże zapewnia nas, iż Świątynia Salomona zostanie odbudowana i zasiądzie w niej Antychryst:

Który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywa się Bogiem lub tym, co odbiera cześć, tak że zasiądzie w świątyni Boga dowodząc, że sam jest Bogiem.” 2Tes. 2:4

W jaki sposób dojdzie do odbudowania Świątyni? Prawdopodobnie Żydzi wyjdą zwycięsko w konflikcie z Arabami lub znajdą z nimi jakiś chwilowy kompromis. W każdym razie Świątynia Salomona zostanie odbudowana. Ponadto w obu przypadkach pojawia się temat czynienia znaków, za którymi mają podążać ludzie. W eschatologii chrześcijańskiej Antychryst ma dopuszczać się znaków by zwodzić ludzi, w eschatologii islamu Mahdi ma dokonywać znaków by przekonywać ludzi do siebie. Muzułmański „zbawiciel” ma być podobnie jak Antychryst militarnym przywódcą. Czy to wszystko to wszystko jest zbieżnością? Czy powstanie islamu jest przypadkiem czy celowym dziełem Szatana?

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj nas i kup nam kawę. Dziękujemy!

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Polub #ObywateleNiebaPL na Facebooku i bądź na bieżąco!

Podziel się artykułem ze znajomymi!

Wypowiedz się:

4 KOMENTARZE

Comments are closed.