Strona główna Historia Czy chrzest niemowląt jest biblijny? Polemika z pastorem Pawłem Bartosikiem.

Czy chrzest niemowląt jest biblijny? Polemika z pastorem Pawłem Bartosikiem.

Philipp Melanchthon udziela sakramentu chrztu w XVI wieku (Wikimedia Commons)

Na początku chciałbym zaznaczyć, że w szeroko pojętym protestantyzmie obecne są oba stanowiska – w nurcie ewangelickim (w tym kościoły luterańskie i reformowane) od początku Reformacji aż do dzisiaj praktykowany jest chrzest niemowląt, podobnie jak w Kościele Katolickim.

Kościoły ewangelikalne na ogół praktykują chrzest dorosłych przez zanurzenie, ale i tutaj zdarzają się wyjątki.

Jednym z najgłośniejszych polskich protestanckich zwolenników, którzy bronią chrztu niemowląt jest pastor z Gdańska – Paweł Bartosik, który jakiś czas temu opublikował artykuł pt. „Biblijna obrona chrztu niemowląt”. To co znajduje się poniżej będzie polemiką z tym artykułem i odpowiedzią dla pastora, dlaczego nie zgadzam się z Jego stanowiskiem.

WIARA POPRZEDZA CHRZEST
Zacznijmy jednak od tego, że Biblia nie mówi o chrzcie niemowląt, a warunkami otrzymania chrztu na które wskazuje Biblia są wiara i świadome podjęcie decyzji (Dz. Ap. 2,38-41; 8,12 i 8,36-38; 10,44-48; 16,30-34; 18,8; Mk 16,16; Rzym. 6,3-4). W Dziejach Apostolskich 2,38 czytamy: „Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego”. Pokuta tutaj jest wyraźnym warunkiem otrzymania chrztu, a niemowlę nie ma świadomości podjętych czynów. W Dziejach 8,37 Filip mówi do eunucha: „Jeśli wierzysz z całego serca, możesz”. W Ewangelii Marka 16,16: „Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony”. A więc ponownie wiara poprzedza chrzest.

Zwolennik chrztu niemowląt może odpowiedzieć, że fragmenty te mówią o dorosłych i nie ma tu mowy o niemowlętach, czy o osobach nieświadomych. I w tym jest problem – Biblia nie mówi w ogóle o chrzcie niemowląt, a zatem nie mamy powodów do takiej praktyki, a zwolennicy chrztu niemowląt próbują wykorzystać niewiedzę na swoją korzyść. To co na pewno możemy stwierdzić, że pierwsi chrześcijanie nie mieli z tym problemu, ponieważ nie ma żadnej polemiki, chrzcić dzieci, czy nie chrzcić, nie było w ogóle takiego tematu – to już może o czymś świadczyć.

STARY TESTAMENT
Pierwsze co pastor Bartosik robi, to argumentuje, że woda w Starym Testamencie (np. Potop i przejście Mojżesza przez Morze Czerwone) jest obrazem chrztu. Zapomina jednak, że chrzest jest obrazem śmierci, tj. umierania dla siebie i swojego egoizmu i narodzeniem (zmartwychwstaniem) do nowego życia. A więc znowu niemowlę nie może umrzeć dla siebie, ponieważ jest niezdolne do pokuty.

Pastor Bartosik pisze o obietnicach Bożych Starego Testamentu dla potomstwa Abrahama, ale jakie to ma znaczenie w kontekście chrztu? Czy brak chrztu unieważnia Boże obietnice? Czy brak chrztu odsuwa dzieci od wspólnoty ludu Bożego, jak argumentuje pastor? Oczywiście, że nie! Chyba nigdy nie odwiedził ewangelicznego zboru, skoro uważa, że dzieci są tam izolowane! W końcu pastor Bartosik pisze, że istotą przymierza Boga była „społeczność Boga z Jego ludem”. Więc znowu możemy zapytać – jaką relację i jaką społeczność może mieć niemowlę, które niczego nie rozumie i nie ma świadomości?

Pastor Bartosik dalej pisze, że „nawróceni poganie nie tworzą nowej wspólnoty”, a zatem sam w końcu przyznaje, że aby stać się częścią ludu Bożego nie wystarczy chrzest, ale trzeba się nawrócić, czego niemowlę zrobić nie może. Chociaż pastor Bartosik wymienia całą listę fragmentów Słowa Bożego mówiących o dzieciach i ich roli w Kościele, to nie podaje, ani jednego przykładu, który mógłby świadczyć o chrzcie dzieci za czasów apostołów.

STAROTESTAMENTOWE OBRZEZANIE
Błąd jaki popełniają zwolennicy chrztu niemowląt to utożsamianie chrztu wodnego, ze starotestamentowym obrzezaniem, a takie błędne założenie prowadzi do wielu błędnych wniosków, jak chociażby ten, że chrzest daje zbawienie, bo przecież jest zaadaptowaniem do Bożej rodziny. Pismo Św. wyraźnie rozróżnia te dwie rzeczy i mówi, że nowonarodzenie przychodzi tylko przez wiarę w Jezusa Chrystusa (Jn 3,1-16).

Jezus wyjaśnił, że znakiem Nowego Przymierza jest Wieczerza Pańska, a nie chrzest: „Ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej” (1 Kor. 11,25). Natomiast List do Kolosan 2,11-12 mówi o obrzezaniu dokonanym bez udziału rąk, więc co najwyżej obrzezanie możemy porównać do chrztu duchowego w śmierci Jezusa, o którym mówi apostoł Paweł (Rz. 6,3). Jest to umarcie dla siebie, dla starego człowieka co pokazuje 2 rozdział Listu do Kolosan.

ZNACZENIE
Sam akt fizycznego chrztu obrazuje fakt umarcia, następnie powstania do nowego życia i jest wyznaniem, i świadectwem wiary. W tym miejscu warto zwrócić uwagę na znaczenie słowa chrzest, z greckiego tłumaczonego jako baptizo – słowo to oznacza zanurzenie. Zanurzenie przez chrzest jest dla nas symboliką zanurzenia w śmierci Chrystusa, pogrzebie, a następnie udziale w zmartwychwstaniu i początku nowego życia (Rzym. 6,3-4). Dodać można do tego symbolikę obmycia, która przedstawia oczyszczenie z grzechów (Hebr. 9,22). Podobnie Naaman w Starym Testamencie został oczyszczony z choroby przez całkowite zanurzanie w Jordanie.

Więc czy katolicki lub ewangelicki chrzest jest ważny? Śmiało na podstawie Biblii możemy powiedzieć, że nie jest ani ważny ani biblijny, a jest to późniejszy wymysł, który może być potencjalnie szkodliwy. Jeśli ktoś błędnie zakłada zgodnie z tą nauką, że posiada zbawienie ponieważ został ochrzczony jako niemowlę i przez to jest członkiem Kościoła Chrystusowego, to jest zwiedziony w najważniejszej kwestii.

ZOBACZ TAKŻE:
CHRZEST W WYZNANIACH NIECHRZEŚCIJAŃSKICH
CZY CHRZEST DZIECI JEST WŁAŚCIWY?

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj nas i kup nam kawę. Dziękujemy!

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Polub #ObywateleNiebaPL na Facebooku i bądź na bieżąco!

Podziel się artykułem ze znajomymi!

Wypowiedz się: