Strona główna Najnowsze Jezus i Mahomet – porównanie

Jezus i Mahomet – porównanie

Jezus i Mahomet

Jezus i Mahomet to dwie postacie historyczne, które zmieniły świat. Pierwszy dał początek chrześcijaństwu, zaś drugi islamowi. Porównajmy ich ze sobą.

Proroctwa

Jezus to oczekiwany przez żydów Mesjasz. Był niejednokrotnie zapowiadany przez proroków na kartach Starego Testamentu. Dla przykładu przyjrzyjmy się Księdze Proroka Izajasza napisanej około 680 – 750 lat przed narodzinami Chrystusa. Przepowiedziano w niej m.in. narodziny Jezusa z dziewicy: „Dlatego Pan sam da wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel”. Iz. 7:14. Podobnie w Księdze Proroka Micheasza znajdziemy informację o miejscu narodzin Zbawiciela. Oto ten fragment: „A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich! Z ciebie mi wyjdzie Ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie Jego od początku, od dni wieczności.” Mi. 5:1. W konsekwencji za Gwiazdą Betlejemską przyszli mędrcy ze wschodu by złożyć pokłon Jezusowi. Od momentu narodzin wiedziano, iż Jezus będzie wyjątkowy. W Biblii pojawia się epizod 12-letniego Jezusa nauczającego w świątyni, ale formalnie swą działalność kaznodziejską rozpoczął w wieku lat 30.

W całej Biblii nie znajdziemy jakichkolwiek zapowiedzi przyjścia proroka Mahometa. Niektórzy muzułmanie widzą zapowiedź przyjścia Mahometa w słowach Jezusa skierowanych do apostołów. Oto te słowa: „Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze – Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie.” J. 14:16-17. Jak widać jest tu mowa o Duchu Świętym, a nie o Mahomecie. Ponadto wspomniany pocieszyciel miał być dany apostołom, a Mahomet urodził się długo po ich śmierci. Ponoć matce Mahometa anioł miał oznajmić, iż urodzi wyjątkowego człowieka, ale ciekawe, iż o tym nie wspomniano w Koranie, a taki przekaz pojawił się później w sunnie (tradycji islamskiej). Zresztą sami muzułmanie mają do dzisiaj problem z tym, które sunny są prawdziwe. Świat islamu na przestrzeni wieków sam niekiedy wymyślał różne sunny na własne potrzeby. Swoją działalność religijną Mahomet rozpoczął w wieku około 40 lat pod wpływem objawień przekazanych przez anioła Dżibrila, którego niektórzy utożsamiają z archaniołem Gabrielem.

Cuda

Jezus będąc na ziemi czynił wiele cudów. Zamienił wodę w wino, wskrzeszał, rozmnożył jedzenie, uzdrawiał chorych, uciszył burzę, chodził po jeziorze i wiele innych. Największym cudem było jednak jego zmartwychwstanie (któremu muzułmanie zaprzeczają). Po zmartwychwstaniu wstąpił do nieba. Co ciekawe nawet wrogi Jezusowi Talmud wspomina, iż czynił czary. Dodatkowo o nadnaturalnej mocy Jezusa wspomina Józef Flawiusz w Testimonium Flavianum: „I był w tym czasie Jezus, człowiek mądry, jeśli godzi się nazywać go człowiekiem, działał on bowiem cuda i nauczał wśród tych, którzy z radością przyjmowali prawdę.”

Koran nie wspomina o żadnych cudach Mahometa. Dopiero po śmierci Mahometa ludowa tradycja islamska zaczęła mu przypisywać dokonywanie cudów. Jeśli Mahomet miał dokonywać cudów to czemu nie zostały one spisane w Koranie tylko zaczęto mu je przypisywać później? Mahomet nie zmartwychwstał ani nie został wniebowzięty. Jego ciało do dzisiaj leży w Medynie.

Grzeszność

Nie bez powodu Jezus narodził się nadnaturalnie z dziewicy nie mając człowieka za ojca. Co ciekawe w tej kwestii muzułmanie zgadzają się z chrześcijanami. Adam zgrzeszył zjadając owoc, który podała mu Ewa. W ten sposób ściągnął na ludzkość przekleństwo oraz ułomność. Jakkolwiek nazwiemy tą ułomność (grzechem pierworodnym czy grzeszną naturą) tak w linii męskiej po Adamie dziedziczymy grzeszną naturę. Jako, że Jezus nie miał biologicznego ojca tak nie odziedziczył grzesznej natury i jak głosi Biblia nigdy nie zgrzeszył. Biblia naucza: „Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu.” Hbr. 4:15. Świetnie porównanie Jezusa z Adamem opisuje List do Rzymian. „Dlatego też jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli… Bo i przed Prawem grzech był na świecie, grzechu się jednak nie poczytuje, gdy nie ma Prawa. A przecież śmierć rozpanoszyła się od Adama do Mojżesza nawet nad tymi, którzy nie zgrzeszyli przestępstwem na wzór Adama. On to jest typem Tego, który miał przyjść. Ale nie tak samo ma się rzecz z przestępstwem jak z darem łaski. Jeżeli bowiem przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich śmierć, to o ileż obficiej spłynęła na nich wszystkich łaska i dar Boży, łaskawie udzielony przez jednego Człowieka, Jezusa Chrystusa. I nie tak samo ma się rzecz z tym darem jak i ze [skutkiem grzechu, spowodowanym przez] jednego grzeszącego. Gdy bowiem jeden tylko grzech przynosi wyrok potępiający, to łaska przynosi usprawiedliwienie ze wszystkich grzechów.  Jeżeli bowiem przez przestępstwo jednego śmierć zakrólowała z powodu jego jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru sprawiedliwości, królować będą w życiu z powodu Jednego – Jezusa Chrystusa. A zatem, jak przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok potępiający, tak czyn sprawiedliwy Jednego sprowadza na wszystkich ludzi usprawiedliwienie dające życie.” Rz. 5:12-19

Mahomet w przeciwieństwie do Jezusa miał biologicznego ojca. Nazywał się Abd Allah ibn Abd al-Muttalib. Zatem w linii męskiej od Adama przez swego biologicznego ojca odziedziczył grzeszną naturę. Ciekawe, że na początku objawień miał obawy, iż był pod wpływem dżinów (demony w kulturze arabskiej).

Małżeństwo

Jezus nie miał żony i potomstwa.

Mahomet miał wiele żon i sam promował bigamię. Z Chadidżą spłodził córkę Fatimę. Miał też mieć więcej potomstwa, ale niewiele o nim wiadomo.

Natura

Biblia wielokrotnie naucza, iż Jezus będąc na ziemi był Bogiem oraz człowiekiem. Pismo Święte o Jezusie głosi: „W Nim bowiem mieszka cała Pełnia: Bóstwo, na sposób ciała” Kol 2:9. Muzułmanie będą atakować chrześcijaństwo twierdząc, iż z czasem chrześcijanie zafałszowali swe pisma, jednak nie mają na to żadnego dowodu.

W Koranie Mahomet jest zwykłym człowiekiem: „Muhammad jest tylko Posłańcem. Posłańcy przeminęli już przed nim. Czy jeśli on umrze lub zostanie zabity, wy obrócicie się na piętach? A kto obraca się na piętach, nie zaszkodzi w niczym Bogu, lecz Bóg zapłaci tym, którzy są wdzięczni.” Koran 3:144

Nauczanie

Jezus nakazywał miłować swych wrogów i się za nich modlić: „Lecz powiadam wam, którzy słuchacie: Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają.” Łk. 6:27-28.

Zobaczmy czego Mahomet nauczał o bałwochwalcach: „A kiedy miną święte miesiące, wtedy zabijajcie bałwochwalców, tam gdzie ich znajdziecie; chwytajcie ich, oblegajcie i przygotowujcie dla nich wszelkie zasadzki! Ale jeśli oni się nawrócą i będą odprawiać modlitwę, i dawać jałmużnę, to dajcie im wolną drogę. Zaprawdę, Bóg jest przebaczający, litościwy!” Koran 9:5

Różnic w nauczaniu jest zdecydowanie dużo więcej i można by o tym napisać osobny artykuł. Niemniej te dwa wersety skonfrontowane ze sobą świetnie pokazują różnicę w naukach.

ZOBACZ TAKŻE:

SPRZECZNOŚCI W KORANIE
CZY ZA POWSTANIE ISLAMU ODPOWIADA SZATAN?
NIENAWISTNE FRAGMENTY KORANU
KORAN O KOBIETACH
ZAMACHY SAMOBÓJCZE W ISLAMIE

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj nas i kup nam kawę. Dziękujemy!

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Polub #ObywateleNiebaPL na Facebooku i bądź na bieżąco!

Podziel się artykułem ze znajomymi!

Wypowiedz się:

1 KOMENTARZ

Comments are closed.